Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rekrutacja na uczelnię o największych tradycjach w Polsce odbywa się dla kandydatów z naszego kraju jak i obcokrajowcy, którzy mają do wyboru studia na kilkudziesięciu kierunkach i ponad stu specjalnościach, a także studia międzykierunkowe. Kształcenie w uczelni prowadzone jest na trzech poziomach: w ramach studiów I, II i III stopnia. Rekrutacja odbywa się na studia w trybie stacjonarnym/bezpłatne i niestacjonarnym/płatne (wieczorowym lub zaocznym). Nabór prowadzony jest na studia: